Ivo Batistić

Fizički odsjek
Prirodoslovno-matematički fakultet
Bijenička c. 32, Zagreb
Sveučilište u Zagrebu

email: ivoatphy.hr
moja slikica
FIZIKA ČVRSTOG STANJA 1 & 2
  • Predavanja
  • U novoj ak.god. 2020/21 kolegije FČS1 i FČS2 preuzima prof. I.Kupčić.


HIDRODINAMIKA
  • Predavanja
  • U novoj ak.god. 2020/21 ispite iz Hidrodinamika će držati prof. H. Buljan.


STARA PREDAVANJA

Broj posjeta: brojac