Ivo Batistić

Fizički odsjek
Prirodoslovno-matematički fakultet
Bijenička c. 32, Zagreb
Sveučilište u Zagrebu

tel: 460-55-89, email: ivoatphy.hr
moja slikica
FIZIKA ČVRSTOG STANJA 1 & 2


HIDRODINAMIKA


STARA PREDAVANJA

Broj posjeta: brojac